Ontstaan

Na diverse gesprekken onder geengageerde mensen werd er besloten een VZW op te richten met de betrachting de modale burger geïnteresseerder en bewuster te maken in het kluwen van de fiscale wetgeving en even later ook op sociaal en juridisch vlak.
De Vereniging ter Verdediging van de Fiscale Belangen van Belastingplichtigen, afgekort Vefibel, werd opgericht in 1984 met als maatschappelijke zetel te Zwijndrecht.
In 2008 verhuisde het secretariaat van de Perzikenlaan te Melsele naar ons huidig adres H. Consciencestraat 72 te 9120 Beveren om hoogdringende behoefte aan plaatsruimte.

Tijdens al die werkingsjaren stelden wij vast dat veel burgers door de complexiteit van de wetgeving de rol verloren op velerlei vlakken. Onze doelstelling is dan ook onze leden met raad en daad bij te staan en ze eventueel door te verwijzen naar nog meer gespecialiseerde diensten.