Gert Vermeersch

Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Gert
Vermeersch

Vermeersch
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Deze informatie is relevant voor inkomstenjaar 2021
Personen ten laste
Aangekochte of verkochte onroerende goederen in 2021
Onroerend goed buitenland
Rekeningen in het buitenland